Nasza oferta

Oferujemy profesjonalne rozwiązania finansowania inwestycji.

Finansowanie projektów - Pożyczka płynnościowa

Pożyczka unijna płynnościowa

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe na utrzymanie płynności finansowej oraz bieżącej działalności firmy, a także odbudowanie działalności w nowej rzeczywistości gospodarczej. Celem pożyczek jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na wynagrodzenia, zatowarowanie, rachunki za energię i inne bieżące opłaty, a także częściowo na wydatki inwestycyjne.
Finansowanie projektów - Pożyczka unijna inwestycyjna

Pożyczka unijna inwestycyjna

Nieoprocentowane pożyczki inwestycyjne przeznaczone na realizacje przedsięwzięć, których celem jest zwiększenie zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. W ramach pożyczki można sfinansować inwestycje w zakresie m.in. rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji, zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystywania w działalności OZE czy inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
Finansowanie projektów - Pożyczka unijna obrotowa

Pożyczka unijna obrotowa

Nieoprocentowane pożyczki obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i utrzymanie płynności finansowej. Ze środków pożyczki można finansować wydatki takie jak np. wynagrodzenia, marketing, zatowarowanie i inne koszty stałe i bieżące firmy.
Finansowanie projektów - Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach, kierowana do osób chcących założyć działalność gospodarczą. W ramach pożyczki mogą finansowane być wydatki takie jak np.: zakup sprzętu zatowarowanie, koszty stałe działalności i inne.
Finansowanie projektów - Pożyczka na utworzenie lub wyposażenia miejsca pracy

Pożyczka na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy

Pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach, na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy. W ramach pożyczki można rozliczyć takie koszty jak np. zakup laptopa, mebli biurowych i inne.
Finansowanie projektów - Dotacje unijne

Dotacje unijne

Dotacje unijne przeznaczone głównie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych firm. Środki otrzymane w ramach dotacji stanowią nieodpłatną, bezzwrotną pomoc finansową. Udzielenie dotacji warunkowane jest realizacją projektu prowadzącego do rozwoju firmy.
Finansowanie projektów - Kredyty i pożyczki dla rolników

Kredyty i pożyczki dla rolników

Kredyty i pożyczki dopasowane do potrzeb osób prowadzących działalność rolniczą. W ramach tych instrumentów możliwe jest sfinansowanie zarówno celów inwestycyjnych np. zakup maszyny, jak również celów obrotowych np. zakup nawozów czy materiału siewnego.
Finansowanie projektów - Kredyty i leasingi

Kredyty i leasingi

Kredyty i leasingi dla firm oraz osób prywatnych. Sposób finansowania dobrany do celu i potrzeb klienta.
Finansowanie projektów - Rozliczanie dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji unijnych

Fachowe wsparcie gwarantujące prawidłowy przebieg realizacji projektu, a także rozliczenie pozyskanych środków bez ryzyka korekty finansowej.
Finansowanie projektów - Rozliczanie pożyczek unijnych

Rozliczanie pożyczek unijnych

Kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie wydatkowania i rozliczenia środków pożyczki, a także podczas kontroli.